تلویزیون ال جی 86UT8000

 • سال عرضه: 2024
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 86
 • سیستم عامل: Tizen
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون سامسونگ 43DU8000

 • سال عرضه: 2024
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 43
 • سیستم عامل: Tizen
 • صفحه نمایش: Crystal

تلویزیون سامسونگ 50QE1D

 • سال عرضه: 2024
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 50
 • سیستم عامل: Tizen
 • صفحه نمایش: QLED

تلویزیون سامسونگ 55QE1D

 • سال عرضه: 2024
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 55
 • سیستم عامل: Tizen
 • صفحه نمایش: QLED

تلویزیون سامسونگ 65QE1D

 • سال عرضه: 2024
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 65
 • سیستم عامل: Tizen
 • صفحه نمایش: QLED

تلویزیون سامسونگ 70QE1D

 • سال عرضه: 2024
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 70
 • سیستم عامل: Tizen
 • صفحه نمایش: QLED

تلویزیون سامسونگ 75DU8500

 • سال عرضه: 2024
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 75
 • سیستم عامل: Tizen
 • صفحه نمایش: Crystal

تلویزیون سامسونگ 75QE1D

 • سال عرضه: 2024
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 75
 • سیستم عامل: Tizen
 • صفحه نمایش: QLED

تلویزیون سامسونگ 85QE1D

 • سال عرضه: 2024
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 85
 • سیستم عامل: Tizen
 • صفحه نمایش: QLED