فر توکار بوش 66 لیتری برقی سری 4 مدل HBF534EB0Q رنگ مشکی

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 66
 • تعداد طبقات: 3
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی
 • رنگ: مشکی

فر توکار بوش 66 لیتری برقی سری 4 مدل HBF534ES0Q رنگ اینوکس

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 66
 • تعداد طبقات: 3
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی
 • رنگ: اینوکس

فر توکار بوش 66 لیتری برقی سری 4 مدل HBF534EW0Q رنگ سفید

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 66
 • تعداد طبقات: 3
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی
 • رنگ: سفید

فر توکار بوش 66 لیتری برقی سری 6 مدل HBJ558YB0Q رنگ مشکی

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 66
 • تعداد طبقات: 3
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی
 • رنگ: مشکی

فر توکار بوش 66 لیتری برقی سری 6 مدل HBJ558YS0Q رنگ اینوکس

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 66
 • تعداد طبقات: 3
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی
 • رنگ: اینوکس

فر توکار بوش 66 لیتری برقی سری 6 مدل HBJ558YW0Q رنگ سفید

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 66
 • تعداد طبقات: 3
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی
 • رنگ: سفید

فر توکار بوش 71 لیتری برقی مدل HBG632BS1 رنگ اینوکس

 • سال عرضه (میلادی): 2017
 • ظرفیت (لیتر): 71
 • تعداد طبقات: 2
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی
 • رنگ: اینوکس

فر توکار بوش 71 لیتری برقی مدل HBG655NB1 رنگ مشکی

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 71
 • تعداد طبقات: 3
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی

فر توکار بوش 71 لیتری مدل HBG635BB1J

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 71
 • تعداد طبقات: 3
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی

فر توکار بوش 71 لیتری مدل HBG655NS1 رنگ اینوکس

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 71
 • تعداد طبقات: 3
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی

فر توکار بوش 71 لیتری مدل HBG655NW1 رنگ سفید

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 71
 • تعداد طبقات: 3
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی

فر توکار بوش 71 لیتری مدل HBG6725S1 رنگ اینوکس

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 71
 • تعداد طبقات: 2
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی

فر توکار بوش 71 لیتری مدل HBG672BS1 رنگ اینوکس

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 71
 • تعداد طبقات: 2
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی

فر توکار بوش 71 لیتری مدل HBG675BB1 رنگ مشکی

 • سال عرضه (میلادی): 2017
 • ظرفیت (لیتر): 71
 • تعداد طبقات: 3
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی

فر توکار بوش 71 لیتری مدل HBG675BW1 رنگ سفید

 • سال عرضه (میلادی): 2017
 • ظرفیت (لیتر): 71
 • تعداد طبقات: 3
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی

فر توکار بوش برقی 71 لیتری HBG633TS1 اینوکس

 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • ظرفیت (لیتر): 71
 • تعداد طبقات: 2
 • فر توکار هوشمند: ندارد
 • نوع فر: برقی